D724 Bilişim Hizmetleri Tic. A.Ş.

Kalite Politikalarımız ve Belgelerimiz

Entegre Yönetim Sistemi Genel Politikası

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27701 Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi, ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda;

· Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,

· Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri koruma ilkelerine uymayı,

· Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

· Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

· Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,

· Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

· Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

· Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

· Müşterileri memnuniyetini esas alan bir yaklaşım ile müşteri beklentilerini karşılamayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,

· Müşteri şikayetlerini etkin olarak ele alıp sonuç odaklı çözümlemeyi,

· İş/Hizmet sürekliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamayı,

· Acil durum planlarını oluşturarak acil durumlara karşı en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edebilecek bir organizasyon oluşturmayı ve etkinliğini sağlamayı,

· Çalışanların yetkinliklerini artırmak için gerekli eğitimleri vermeyi, katılım, teşvik, motivasyon ve iletişimi sağlamayı,

· Yönetim sistemlerinin performansını proses yaklaşımı içinde sürekli iyileştirmeyi,

Taahhüt eder.

Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız.
Accept More info