Kalite Yönetim Politikamız

Bilişim hizmetleri konusunda en fazla tercih edilen şirket olma hedefiyle kurulan şirketimizin kalite politikası;

 • Hizmetlerimizi etkileyen kanun ve mevzuatlara uymak,
 • Sektörün izlediği gelişim sürecini anlayarak, değişen ihtiyaçlara çözüm sunmak ve geleceğe dönük yeni projeler üreterek değişimi yönlendirmeye çalışmak,
 • Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm çözüm ortaklarımızla, karşılıklı güven ve dürüstlük çerçevesinde ilişkilerimizi geliştirmek,
 • Kalite yönetim sisteminin aktif yapısı içerisinde; hizmet kalitesini sürekli arttırarak; müşterilerimizle kurulan ilişkilerin ve memnuniyetin sürekliliğini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın aktif katılımı ile kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmak,
 • İş sürekliliği ve verimliliğin çok önemli olduğu bilişim sektöründe; müşteri talep ve şikayetlerine duyarlılık göstermek; açıklık, tarafsızlık, gizlilik prensipleri çerçevesinde değerlendirmek ve en kısa sürede çözümlemek,
 • Müşterilerimizle, etik değerlere saygılı, uzun soluklu iş ortaklığı kurmaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemek, kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen  her türlü gizli / ticari / özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum / kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde / kişi / kurum / kuruluşta müşterinin bilgisi / onayı olmaksızın Gizlilik / Bütünlük / Erişilebilirlik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği  sağlanacaktır.
 • BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyacak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıkları dikkate alacaktır.
 • Kurum / kuruluşlarda var olan Saha Hizmetleri, Bakım-Onarım servislerinin sürekli çalışır durumda olması için gerekli işletim ve teknik destek hizmetleri BGYS kapsam ve sınırları içinde verilecektir.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek
 • Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
 • Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.
 • D724 Bilişim Hizmetleri Üst Yönetim, Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.
İletişim

En kısa sürede mesajınıza cevap verilecektir.

Not readable? Change text. captcha txt